Çocuk Grupları

AGON çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla da birbirinden farklı dallarda sanat eğitimleri vermektedir. Onlara özgür düşünme, hayal edebilme, kendini doğru bir şekilde ifade edebilme, paylaşabilme ve empati kurabilme yetilerini kazandırmak için YARATICI DRAMA, ritim duygularını geliştirmek için ÇOCUK RİTİM, dans edebilme yeteneklerini geliştirebilmeleri ve kendilerini dansla ifade edebilmeleri için BALE eğitimleri vermektedir.

Böylece çocuklarımız hem eğlenirken hareket etme ve hayal kurma kabiliyetlerini geliştirmekte hem de dünyaya farklı pencerelerden bakabilmektedirler. Ayrıca kendisini tanımasına fırsat yaratıldığı için ne yapmak istediğine kendisi karar verebilmektedir.

Çocuklara yaratıcı drama Yaratıcı drama nedir?
Doğaçlama, rol oynama, oyun, resim, şiir, hikaye, dans, pandomim, spor ve müziğin içiçe olduğu; çocukların sosyal, psikolojik, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı olmasını amaçlayan bir grup çalışmasıdır.

Yaratıcı drama ne işe yarar?
Çocuğunuzun eğlenerek öğrenmesine,
Grup içinde empati kazanmasına,
Özgüven geliştirmesine,
Kendini doğru ve rahat ifade etmesine,
Duygularını anlamasına ve başkalarına ifade etmesine,
Öfkesini kontorl etmesine,
İletişim becerisi geliştirmesine,
Sosyalleşmesine,
Sorun çözme becerisi geliştirmesine,
Kendini tanımasına ve doğru tanıtmasına,
Sosyal ortamlarda aktif ve girişken olmasına,
İlgi ve yeteneklerini fark ederek geliştirmesine,
Görev ve sorumluluklarını üstlenmesine,
Sanatla içiçe olarak yaratıcı düşünme becerisi kazanmasına imkan sağlar.

Okulda-evde; uyum ve davranış sorunu yaşayan, çekingen ve içine kapanık, kaygı ve heyecan düzeyi yüksek, konuşma sorunu yaşayan, sorumluluklarından kaçan, sosyalleşme yerine internet ve ev ortamını tercih eden, sanata ve öğrenmeye meraklı, araştırmacı ve aktif, başarılı ve yaratıcı öğrencileri bekliyoruz.