Flamenko

Endülüs bölgesinin kendi folklorik dokusunda; İslam kültür ve sanatı, Sefarad müzikleri, Amerika’nın keşfi ile bölgeye taşınan Afro-american (Afrika ve Latin) ritimleri, Hindistan’dan göç eden ve bir kısmı Orta Doğu üzerinden, diğer bir kısmı Balkanlar üzerinden Avrupa’ya giren göçebe çingene kavimlerinin yolculuk boyunca kendilerine kattıkları yöresel ve sanatsal değerler, gibi birçok bileşen bulunmaktadır. Söz konusu unsurların oluşturduğu büyük kültürel miras, Flamenko’nun 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde İspanya’da yerel bir sanat olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Endülüs ruhunun en baskın ifadesinin Flamenko olarak kendisini gösterdiği söylenebilir.