Ritim

Ritim, Dünyadaki tüm varlıklar belli bir düzene uygun yaşarlar ve her düzen içinde mutlaka şaşmayan bir ritim barındırır.İnsan kalbinin varoluşu ve yaşamanın simgesi olan kalp atışlarının sürekli bir ritmi vardır, insan hayatının vazgeçilmezi zaman olgusunu yansıtan saatler bile düzenli ve ritmik tik taklarla çalışır. Bir müzik eserinde yanlış seslendirilmiş bir notayı herkes ayırt edemez ama yanlış giden ritmi herkes fark eder. 
Tüm insanlar, ritmik bir düzende hareket edebilir. Bir tiyatro salonunda gösteriyi izleyenler, oyun bittiğinde aynı tempoda alkış tutarlar, stadyumlarda takımlarına destek veren sporseverler birbirlerini hiç tanımadıkları halde aynı ritimde tezahürat yapabilirler ki bu da içimizde varolan ritim duygusudur. İnsanlık tarihine şöyle bir baktığımızda adına ritim dediğimiz bu düzenli sesler dizisinin ne denli önemli bir yer tuttuğunu görürüz.

Kısaca özetlemek gerekirse insanlar tarih boyunca ritmi;

  • Afrikalılar: Haberleşmede ve kabilelerin kimliği olarak tamtamlarla….
  • Osmanlılar: Savaş ve ordu düzenini oluşturmada , askerlere manevi destek unsuru olarak … 
  • Kızılderililer: hem haberleşme hem büyü hem de hastalık tedavisi olarak kendi yaptıkları çeşitli davullarla … 

Ayrıca Bilindiği gibi, Dünyadaki pek çok orduda disiplin ve düzen unsuru olarak bandolara yer verilmiştir. Ayrıca dinsel unsur olarak da zikir törenlerinde bir düzen ve ahenk oluşturarak tanrıya yaklaşma yolu olarak kullanılmıştır.